Kredyty hipoteczne i gotówkowe – czym się różnią?

Kredyty hipoteczne i gotówkowe są na pierwszy rzut oka bardzo podobne. Oba posiadają oprocentowanie, oba musimy spłacać regularnie w comiesięcznych ratach oraz musimy spełnić wymagane warunki, by je dostać. Niestety, to by było na tyle, jeżeli chodzi o wspólne mianowniki wymienionych produktów finansowych. Różnic jest bowiem znacznie więcej i są one dosyć znaczące.

fot. pixabaycom | cc0

Główne różnice między kredytem hipotecznym i gotówkowym

Zabezpieczenie kredytu — hipoteczny i gotówkowy

Pierwszą i jednocześnie najważniejszą różnicą między kredytem hipotecznym i gotówkowym jest kwestia zabezpieczenia kredytu. W przypadku kredytu gotówkowego bank może żądać np. poręczenia bądź zabezpieczenia majątkowego. W przypadku kredytu hipotecznego sytuacja wygląda inaczej. Kredyt jest udzielany na zakup nieruchomości, której hipoteka zostaje po udzieleniu pożyczki obciążona. Jeśli kredytobiorca nie dotrzymuje zobowiązań, wówczas prawa do nieruchomości przechodzą na bank, natomiast pieniądze, które kredytobiorca wcześniej wpłacił na rzecz banku, przepadają. Należy o tym pamiętać, ponieważ brak tej wiedzy może spowodować poważne konsekwencje.

Wielkość kredytu i czas jego spłaty

Teoretycznie rzecz biorąc rozmiar oraz czas spłaty kredytu gotówkowego może być różny, dowolny. W praktyce jednak ten rodzaj pożyczki dotyczy zazwyczaj mniejszych sum niż w przypadku kredytu hipotecznego i jest rozłożony na krótszy okres czasu. Kredyt hipoteczny zawsze dotyczy sumy rzędu kilkuset tysięcy złotych, a w przypadku większych nieruchomości może przekraczać nawet milion złotych. W związku z tym spłaca się go całymi dziesięcioleciami. W Polsce standardem jest kredyt hipoteczny na 30 lat, choć na rynku dostępne są również krótsze okresy spłaty.

Procedura weryfikacji

Jeżeli chodzi o różnice między kredytem gotówkowym i hipotecznym, to inna jest także metoda, za pomocą której bank wydaje decyzje dotyczące udzielenia kredytu lub nie. Przy kredycie gotówkowym weryfikowana będzie wyłącznie nasza zdolność kredytowa. Będziemy musieli dostarczyć bankowi zaświadczenie o zatrudnieniu, o zarobkach, bank sprawdzi również naszą historię kredytową w BIK. Przy kredycie hipotecznym sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Tu także sprawdza się historię kredytową, ale liczy się również wartość samej nieruchomości i to, jak trudno będzie ją sprzedać, jeśli prawa do niej przejdą na bank (w przypadku braku spłaty kredytu). Banki niestety nie zajmują się obrotem nieruchomości, dlatego w przypadku wejścia w posiadanie lokalu starają się jak najszybciej go sprzedać – odzyskując środki. Wnioskujący o kredyt może więc otrzymać odmowę nawet, jeśli posiada zdolność kredytową, ale nieruchomość, na którą potrzebuje pieniędzy, znajduje się w słabej lokalizacji lub jest problematyczna z innego powodu, co nie każdy bierze pod uwagę, starając się o popularną hipotekę.

Warto pamiętać o tym, że jeżeli nie wiemy, jakie rozwiązanie będzie dla nas lepsze, można skorzystać z usług, które oferuje doradca kredytowy. To znacznie ułatwienie, ponieważ nie tylko wszystkie interesujące nas oferty będą dostępne w jednym miejscu, ale unikniemy także kosztownych błędów, nerwów i stresów oraz będziemy mieć pewność, że wybrana oferta jest w pełni dopasowana do naszych wymagań i możliwości.