Narcyzm złośliwy w ujęciu Ericha Fromma

Określenie narcyzm złośliwy pojawiło się już w 1964 roku. Zdaniem Ericha Fromma jest on częścią tak zwanej piątej esencji ludzkiego zła. Ludzie dotknięci narcyzmem złośliwym czują się dużo lepsi od innych, są pozbawieni empatii oraz pragną całkowitej uwagi od otaczających je osób. Wydawać by się mogło, że z narcyzmem spotykamy się na co dzień, patrząc choćby na portale społecznościowe, przepełnione zdjęciami robionymi z ręki, w każdym miejscu i w każdej możliwej pozie. Owszem, to również jest narcyzm, jednak to właśnie narcyzm złośliwy jest bardzo niebezpiecznym zaburzeniem osobowości, mającym często niszczycielski charakter i poważne konsekwencje. Można nawet powiedzieć, że osoby borykające się z tym zaburzeniem, przypominają trochę socjopatów.

fot. pixabaycom | cc0

Narcyzm złośliwy i jego podłoże

W 1964 roku psycholog, psychoanalityk i filozof humanistyczny, niemieckiego pochodzenia Erich Fromm po raz pierwszy określił narcyzm złośliwy, jako stan, w którym człowiek charakteryzuje się zachowaniem wielce upartym, aspołecznym oraz wrogim. Psycholog wiele razy mówił o tym, co według niego było esencją tak zwanej piątej esencji zła. Był świadkiem wielu drastycznych wydarzeń II Wojny Światowej, chcąc podłożyć podwaliny pod to, co według niego byłoby największą patologią ze wszystkich, czyli pod to, przez co ludzie mogą dokonywać największych aktów przemocy. Istotny jest fakt, że dzisiejsza nauka wskazuje na wiele możliwych źródeł zła, jednak to Erich Fromm był pionierem, który wskazał, że to właśnie narcyzm jest powodem szkodliwych ludzkich zachowań.

Cechy charakterystyczne narcyzmu złośliwego

Narcyzm złośliwy był pomijany przez całe dziesięciolecia, odkąd pierwszy raz określił go Erich Fromm. Dopiero badania, wykonane przez naukowiec Dr MileMile Goldner-Vukov jasno wskazały, że jest to niezwykle niebezpieczne zaburzenie osobowości, mające najczęściej niszczycielskie konsekwencje. W ostatnich latach coraz więcej osób mówi o tym publicznie, przywołując na tapetę nawet głowy państw.

Główne cechy, które wykazują osoby z narcyzmem złośliwym to brak empatii, obsesyjne zabieganie o uwagę innych oraz silne poczucie wyższości. Osoby dotknięte tym schorzeniem, często idą do celu po tak zwanych trupach, wyrządzając krzywdę innym, by tylko osiągnąć, to, co sobie wyznaczyli. Wykazują się również zdolnością do kłamstw oraz manipulacji. Nie przyjmują krytyki. Zdecydowanie lepiej będzie odsunąć od siebie takie osoby, ponieważ narcyzm złośliwy nie jest w żaden sposób wyleczalny. Podsumowując, najważniejsze jego cechy, to:

  • silne poczucie wyższości
  • brak empatii
  • brak wyrzutów sumienia
  • impulsywność
  • pogarda dla praw człowieka
  • tendencja do oszukiwania i destrukcyjnych zachowań